26 april 2016

Keersluis Maassluis

De keersluis Maassluis wordt gerenoveerd. De renovatie heeft primair als doel dat de sluis de komende jaren weer veilig en betrouwbaar conform  wet- en regelgeving kan worden bediend, gebruikt en onderhouden. Deze renovatie wordt gerealiseerd door Vialis, waarbij Buijnink werkt in opdracht van Vialis.

 

De keersluis Maassluis maakt onderdeel uit van de primaire waterkering, welke eigendom is van het Hoogheemraadschap van Delfland. De sluis is onbemand, staat normaliter open en wordt alleen gesloten bij hoge waterstanden. De sluis wordt bediend door sluiswachters die afwisselend dienst hebben. Het sluiten van een paar sluisdeuren duurt in totaal ongeveer 7 minuten. In totaal sluit de sluis Maassluis jaarlijks 150 – 190 keer, inclusief de testen die iedere maandag plaatsvinden.

 

Voor de uitvoering van de bouwkundige werkzaamheden heeft Vialis bewust gezocht naar een lokaal bedrijf. Dit vanwege de betrokkenheid in de omgeving en het  feit dat we voldoen aan gerelateerde bepalingen en regels, ook op het gebied van duurzaamheid en innovatie.