14 mei 2016

Uitbreiding 't Anker Dorpskerk Schipluiden

Een uitbreiding van ’t Anker of nieuwbouw bij de Dorpskerk Schipluiden gaat plaatsvinden. Er is door de gemeente bouwvergunning verleend. De verwachting is dat een start van de werkzaamheden in juni zal plaatsvinden, waarna oplevering in november zal zijn. Het “oude” gebouw is inmiddels gesloopt.

Recent zijn de contractstukken ondertekend door de opdrachtgever en de aannemer. Nadat een selectie van aannemers en aanbesteding heeft plaatsgevonden, heeft de Protestantse Gemeente Schipluiden besloten de opdracht voor de uitbreiding van ’t Anker bij de Dorpskerk aan Buijnink bv te gunnen.